امروز برابر است با :30 خرداد 1403

سيستمهاي هوشمند – نانو سنسورها

سيستمهاي هوشمند – نانو سنسورها
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: طاهره السادات حسيني

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید