امروز برابر است با :28 تیر 1403

سنسور مادون قرمز

سنسور مادون قرمز
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مجيد بناشاهوردي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید