امروز برابر است با :29 خرداد 1403

سنسورهاي گاز

سنسورهاي گاز
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: ميثم فنودي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید