امروز برابر است با :29 خرداد 1403

سنسورهاي اثر هال

سنسورهاي اثر هال
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد امين يگانه فرد

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید