امروز برابر است با :29 خرداد 1403

ساخت و شبیه سازی سلف های مارپیچی مسطح و سلف های سه بعدی RF با استفاده از تكنیك نوین UVCA

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مصطفی عبدالحمیدی- محمد عرق چینی- سید شمس الدین مهاجر زاده- شایا فامنینی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید