امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

ساخت موجبر صفحه اي و تعيين نمايه ضريب شكست آن با تحليل دو بعدي فريزهاي تداخلي

چكيده-در اين مقاله روشي جديد براي تعيين نماية ضريب شكست موجبر صفحه‏اي ارائه مي­شود. ابتدا موجبر با فرآيند تبادل يون ساخته و سپس با سايش و صيقل بصورت گُوِه در مي­آيد. با قراردادن نمونه در تداخل­سنج ماخ-زندر، فريزهاي تداخلي نمونه را ثبت كرده و با تحليل و پردازش فريزهاي تداخلي در دو بعد، نمايه ضريب شكست موجبر تعيين مي­شود.

كلمات كليدي-موجبر صفحه‌اي، نمايه ضريب شكست، گوه، تداخل سنج، فريزهاي تداخلي

س. م. ر. سادات حسيني، احمد درودي، محمد تقي توسلي و نصرت ا.. گرانپايه،
دوازدهين كنفرانس مهندسي برق(ICEE 2004)،‌ مشهد، ايران، 1383.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید