امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ساخت مقره سوزنی بتن پلیمری ومطالعه خواص الکتریکی ومکانیکی آن

Title: ساخت مقره سوزنی بتن پلیمری ومطالعه خواص الکتریکی ومکانیکی آن
Authors: Behnam Alamdoust بهنام علم دوست Hadi Beirami هادی بیرامی Mitra Khiabani Moghaddam میترا خیابانی مقدم Shirin Shafaee شیرین شفایی Sayna Reza nejhad ساینا رضانژاد Mona Taheri مونا طاهری
Organization: پژوهشگاه نیرو Niroo Research institue
Keywords: مقره Polymer Concrete بتن پلیمری Vinyl Ester رزین Composite فیلر Insulator PC

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید