ساخت سيستم كنترل دستگاهي الكتريكي از طريق خطوط تلفن


طراحي و ساخت سيستم كنترل دستگاهي الكتريكي از طريق خطوط تلفن با استفاده از ميكروكنترلر
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: فضل الله نعمتي


دیدگاهتان را بنویسید