امروز برابر است با :30 تیر 1403

رویکردی نوین دراجرای خطوط انتقال وفوق توزیع نیرو بامحوریت کاهش

Title: رویکردی نوین دراجرای خطوط انتقال وفوق توزیع نیرو بامحوریت کاهش
Authors: Kiumars Ashuri کیومرث عاشوری Mehdi Doosti مهدی دوستی
Organization: شرکت برق منطقه ای گیلان Gilan Regional Electric Company
Keywords: فوندانسیون Foundation لگ مساوی و نامساوی Equal and Unequal Legs فونداسیون کشش و فشاری Compression and Tension Foundation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید