امروز برابر است با :1 خرداد 1403

رویكردی جدید در پیش بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الكتریكی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر احمری نژاد- جواد ساده- حبیب رجبی مشهدی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید