روند گذر از نرم افزارهاي تك كاربره به يك سيستم اطلاعات مديريتي مالي – مهندسي


از مجموعه مقالات برگزيده هفتمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – تهران 1381


دیدگاهتان را بنویسید