امروز برابر است با :4 تیر 1403

روش های برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه برق منطقه ای باختر و پیاده سازی درسیستم اطلاعات جغرافیایی

Title: روش های برداشت اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه برق منطقه ای باختر و پیاده سازی درسیستم اطلاعات جغرافیایی
Authors: Amir Reza Rezaee امیررضا رضایی Fatemeh Safyanian فاطمه سفیانیان Mansoor Abdi منصور عبدی
Organization: شرکت برق منطقه ای باختر Bakhtar Regional Electric Company
Keywords: اطلاعات مکانی اطلاعات توصیفی مختصات UMT مدل داده نقشه های NTDB

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Information Technology

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید