امروز برابر است با :24 خرداد 1403

روش هاي فاصله سنجي به وسيله ليزر

روش هاي فاصله سنجي به وسيله ليزر
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: آرش مظاهري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید