امروز برابر است با :31 خرداد 1403

روش جدید وساده اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس سیستم زمین قدرت

Title: روش جدید وساده اندازه گیری طیف فرکانسی امپدانس سیستم زمین قدرت
Authors: Seyyed Hessameddin Sadeghi سیدحسام الدین(سیدحسین) صادقی Seyyed Hamid Fathee سیدحمید فتحی Mehdi Haji-zadeh مهدی حاجی زاده Homayoon Rahimi-Mir Azizi همایون رحیمی میرعزیزی
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: سیستم زمین Grounding System اندازه گیری امپدانس Impedance Measurment شکل موج سینوسی Square Waveform شکل موج مربعی Frequency Spectrum طیف فرکانسی

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: High Voltage Substations

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید