امروز برابر است با :25 خرداد 1403

روش جدید در تعیین محدوده فیلتر میان گذر برای آشکار سازی عیب بلبرینگ

روش جدید در تعیین محدوده فیلتر میان گذر در روش envelope برای آشکار سازی عیب بلبرینگ
از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: امیر اختری راد – جعفر زارعی – جواد پشتان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید