امروز برابر است با :3 تیر 1403

روش جدید تطبیق پاسخهای فرکانسی مدار معادل گذرا با استفاده از تقریب توابع گویا

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: بابک پرکار- مهدی وکیلیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید