امروز برابر است با :28 تیر 1403

روش جدید بهبود عملکرد تقویت کننده عملیاتی CMOS با تغییر در ساختار Folded Cascode

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی متقی کشتیبان – خیر اله حدیدی – عبداله خوئی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید