امروز برابر است با :24 خرداد 1403

روش جدیدی برای مدلسازی موتور القایی خطی در كنترل برداری غیر مستقیم سرعت با در نظر گرفتن اثر لبه ها

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: مهدی هندیجانی زاده- علی یزدیان ورجانی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید