روش جديدي براي مسير يابي بهينه فيدرهاي فشار متوسط بر اساس الگوريتم ژنتيك(GA)


از مجموعه مقالات برگزيده نهمین كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – زنجان 1383


دیدگاهتان را بنویسید