امروز برابر است با :7 خرداد 1403

روش تبديل فوريه گسسته براي حذف مولفه DC ميرا شونده ….

روش تبديل فوريه گسسته براي حذف مولفه DC ميرا شونده در تخمين فازور
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: علي مجذوب قديري

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید