روشی های نوین برای کنترل میانی موتور های پله ای


روشی های نوین برای کنترل میانی موتور های پله ای
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید