امروز برابر است با :30 تیر 1403

روشی های نوین برای کنترل میانی موتور های پله ای

روشی های نوین برای کنترل میانی موتور های پله ای
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید