امروز برابر است با :25 خرداد 1403

روشی نوین جهت تعیین مکان خطا درخط انتقال به کمک تبدیل موجک

Title: روشی نوین جهت تعیین مکان خطا درخط انتقال به کمک تبدیل موجک
Authors: George Gharehpetian گئورگ قره پتیان Navid Ghaffar zadeh نوید غفارزاده
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: پردازش امواج سیار traveling Waves پردازش سیگنال Signal Processing تبدیل موجک Wavelet Transform مکان یابی خطا Fault Location

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید