امروز برابر است با :1 اردیبهشت 1403

روشی نوین جهت تشخیص خطای امپدانس بالا به کمک تبدیل موجک و شبکه عصبی

Title: روشی نوین جهت تشخیص خطای امپدانس بالا به کمک تبدیل موجک و شبکه عصبی
Authors: Seyyed Hossein Hosseinian سیدحسین حسینیان Behrooz Vahidi بهروز وحیدی Navid Ghaffar zadeh نوید غفارزاده
Organization: دانشگاه صنعتی امیرکبیر Amir -Kabir University
Keywords: پردازش سیگنال Signal Processing تبدیل موجک Wavelet Transform خطای امپدانس بالا High Impedance Fault شبکه عصبی Artificial Neural Network

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید