امروز برابر است با :25 خرداد 1403

روشی نوین برای بهبود استخراج مشخصه ها مبتنی بر تئوری مجموعه های دانه درشت و پردازش تکاملی

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: عبدالرضا سالاری- مهران محسن زاده- بابک نصیری- محمد تشنه لب

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید