امروز برابر است با :25 خرداد 1403

روشی نوین برای ارزیابی بهنگام حاشیه امنیت دینامیکی سیستم های قدرت به کمک ویژگی حساسیت شبکه عصبی …

Title: روشی نوین برای ارزیابی بهنگام حاشیه امنیت دینامیکی سیستم های قدرت به کمک ویژگی حساسیت شبکه عصبی تحلیلگر امنیت
Authors: Mohammad Reza Aghamohammadi محمدرضا آقامحمدی Ali Maghami علی مقامی
Organization: دانشگاه صنعت آب و برق -شهید عباسپور Water & Power Industrial Institute
Keywords: حاشیه امنیت ارزیابی بهنگام پایداری گذرا شبکه عصبی آنالیز حساسیت

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید