امروز برابر است با :30 تیر 1403

روشی جدید دررفع تراکم خطوط به کمک ضرائب حساسیت و تلفیق ژنراتورها

Title: روشی جدید دررفع تراکم خطوط به کمک ضرائب حساسیت و تلفیق ژنراتورها
Authors: Aboalfazl Pirayesh Neghab ابوالفضل پیرایش نقاب Bahman Khaki بهمن خاکی
Organization: شرکت امکو Emko Co.
Keywords:

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید