امروز برابر است با :4 تیر 1403

روشی جدید برای حفاظت شبكه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراكنده و شبیه سازی آن با استفاده از اطلاعات

Title: روشی جدید برای حفاظت شبكه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراكنده و شبیه سازی آن با استفاده از اطلاعات یك شبكه توزیع واقعی
Authors: Mahmoud Reza Haghifam محمودرضا حقی فام Majid Shahabi مجید شهابی Majid Abadi-Marzooni مجید ابدی مرزونی Seyyed Ali Mohammad Javadian سیدعلی محمد جوادیان
Organization: دانشگاه تربیت مدرس تهران Tarbiat-e Modarres University
Keywords: تولید پراکنده Distributed Generation حفاظت Protection عملکرد جزیره ای Island Operation شبکه توزیع Distributed System بازبست Recloser

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Control and Protection

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید