امروز برابر است با :4 خرداد 1403

روشی جدید برای تشخیص و کلاسه بندی خطا در شبکه های انتقال با استفاده از منطق فازی

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
The First Power Systems Protection & Control Conference (PSPC) – Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. – Dec 20, 21th, 2006
نویسندگان: محمد افراشته، داود عرب خابوری، سید محمد شهرتاش
دانشگاه علم و صنعت، قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستمهای قدرت

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید