امروز برابر است با :24 خرداد 1403

روشی جدید برای بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با استفاده از روش تکامل همکارانه

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: علی کارساز – محمد رضا اکبرزاده توتونچی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید