امروز برابر است با :3 تیر 1403

روشی جدید برای ارزیابی دقیق تلفات در مدارات میرا ساز دریچه های تریستوری HVDC

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعید اسماعیلی جعفر آبادی- گئورگ قره پتیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید