روشی جدید برای ارزیابی دقیق تلفات در مدارات میرا ساز دریچه های تریستوری HVDC


از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: سعید اسماعیلی جعفر آبادی- گئورگ قره پتیان


دیدگاهتان را بنویسید