امروز برابر است با :1 خرداد 1403

روشی جامع در مکان یابی، تعیین تعداد و حوزه تغذیه پست های فوق توزیع بروش الگوریتم ژنتیک

Title: روشی جامع در مکان یابی، تعیین تعداد و حوزه تغذیه پست های فوق توزیع بروش الگوریتم ژنتیک
Authors: Mohammad Hossein Mehraban-Jahromi محمدحسین مهربان جهرمی Balal Mohammadi-Kallehsar بلال محمدی کله سر
Organization: دانشگاه شیراز Shiraz University
Keywords: طراحی سیستم های توزیع Power Distribution System Planning مکان یابی و تعیین تعداد و حوزه تغذیه پست های توزیع Placement Number and Service Area Determination of HV/MV Mv/LV Substation

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Distribution System

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید