امروز برابر است با :23 تیر 1403

روشهاي رمز كردن سيگنال گفتار

روشهاي رمز كردن سيگنال گفتار
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: يوسف پورابراهيم

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید