امروز برابر است با :1 مهر 1402

روان آموزي ايمني مدلي پيشگيرانه براي حوادث در صحنه هاي گسترده و پراكنده و عمليات لحظه اي توزيع نيروي

از مجموعه مقالات برگزيده اولين كنفرانس سراسري شبكه هاي توزيع برق – گيلان 1370

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید