امروز برابر است با :27 خرداد 1403

ره گیری زاویه دریافت به روش Matrix Pencil در مخابرات سیار

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: كسری چگینی- حسین ضمیری- میر مجتبیس میر صالحی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید