رهيابي کد PNدر سيستمهاي مخابراتي طيف گسترده دنباله مستق


رهيابي کد PNدر سيستمهاي مخابراتي طيف گسترده دنباله مستقيم CDMA
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مرتضي مرداني کرافي


دیدگاهتان را بنویسید