امروز برابر است با :4 خرداد 1403

رهيابي کد PNدر سيستمهاي مخابراتي طيف گسترده دنباله مستق

رهيابي کد PNدر سيستمهاي مخابراتي طيف گسترده دنباله مستقيم CDMA
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: مرتضي مرداني کرافي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید