امروز برابر است با :31 خرداد 1403

ردیابی غیر فعال هدف زیر آب با استفاده از فیلتر توسعه یافته

از مجموعه مقالات سيزدهمين کنفرانس مهندسی برق ايران، دانشگاه زنجان, ارديبهشت 1384

Papers of 13th Conference on Electrical Engineering – Zanjan University – ICEE 2005
نویسندگان: محمد مهدی زهره ای- علیرضا خیاطیان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید