ربات موبايل توسط كنترل كننده فازي با هدف مانع گريزي و…


هدايت روبات موبايل توسط كنترل كننده فازي با هدف مانع گريزي و هدف گرايي در محيط هاي پيچيده
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran


دیدگاهتان را بنویسید