امروز برابر است با :24 خرداد 1403

ربات تعقیب خط بدون استفاده از microcontroler ها

عنوان مقاله ای در مورد ساخت ربات که توسط تنی چند از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر در آخرین کنفرانس دانشجویی برق – تهران حائز رتبه گردید و مقاله خوبی می تواند برای اعضای انجمن های علمی برق دانشگاه ها باشد …

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید