راکتور شنت ام سی آر


Title: راکتور شنت ام سی آر
Authors: Jafar Barmak جعفر برمک Masood Barmar مسعود برمر
Organization: دانشگاه بیرجند Birjand University
Keywords: راکتور کنترل شونده مغناطیسی Magnetically Controlled Reactor راکتور کنترل شونده تریستوری Thyristor Controlled Reactor جبران کننده توان راکتیو Reactive Power Compensator کنترل ولتاژ Voltage Control

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Transmission Lines


دیدگاهتان را بنویسید