امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

راه‌هاى دستيابى مدرن براى حفاظت سری خطوط انتقال جبران

بکار گرفتن جبران سرى انتقال قدرت را در سرتاسر جهان در سيستم‌هاى انتقال راه دور بهبود بيابد. با اين وجود، اين مسائل را به نوبت در حمايت فاصله قراردادى معرفى مىكند. تغيير پيچيده مقاومت ظاهرى خط تأكيد شده است، مثل تجهيزات خود حمايت خازن به كار انداختن‌ها به طور اتفاقى زير خرابى جا به جا بكند. اين كاغذ به دو راه دستيابى مبنى بر امواج پيشرونده را پيشنهاد مىكند و شبكه‌هاى عصبى مصنوعى(ANN) براى طبقه‌بندى نوع گسلى و انتخاب خطا شده ای سری فازی خطوط انتقال جبران شده. يك تكنيك مرحله‌اى كيفيتى، كه خط سه‌فاز در سه خط تك‌فاز تجزيه مىشود، براى اين مقصود به كاررفته است.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید