امروز برابر است با :4 تیر 1403

راهکاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی درسیستم سه فاز چهار سیمه

Title: راهکاری نوین جهت استخراج جریان های رفرنس جبران سازی فیلتر اکتیو قدرت موازی درسیستم سه فاز چهار سیمه نامتعادل واعوجاجی
Authors: Ehsan Pashjavid احسان پاشاجاوید Mohammad Ali Fatooreh chi محمدعلی فتوره چی
Organization: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی Khadjeh Nasir Aldin Tossi University
Keywords: فیلتر اکتیو Ative Filtering توان های لحظه ای Instantaneous Powers عدم تعادل Harmonics هارمونیک Imbalance مولفه مثبت ولتاژ

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Power Quality

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید