امروز برابر است با :30 خرداد 1403

رادار
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: محمد مهدي قائمي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید