امروز برابر است با :2 اردیبهشت 1403

ديود شاتكي

هدف از ارائه ي اين مقاله معرفي ديودهاي قدرت و بررسي جامعي پيرامون ديود شاتكي به عنوان قطعه اي با سرعت كليد زني بالا و قابليت عملكرد در فركانس هاي بالا مي باشد بدين منظور به معرفي كلي اين ديود پرداخته و سپس ساختار و كاربردهاي آن را در الكترونيك مورد بررسي قرار مي دهيم.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید