امروز برابر است با :31 خرداد 1403

دسته بندی الگوهای روزانه بارشبکه بااستفاده از شبکه عصبی کوهونن

Title: دسته بندی الگوهای روزانه بارشبکه بااستفاده از شبکه عصبی کوهونن
Authors: Seyyed-Mojtaba Rohani سیدمجتبی روحانی
Organization: دانشگاه فردوسی مشهد Mashhad Ferdousi University
Keywords: پیش بینی بار دسته بندی الگو شبکه عصبی کوهونن

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید