حل TSP به روش الگوريتم ژنتيک


حل TSP به روش الگوريتم ژنتيک
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عليرضا باقريان


دیدگاهتان را بنویسید