امروز برابر است با :14 اسفند 1402

حل TSP به روش الگوريتم ژنتيک

حل TSP به روش الگوريتم ژنتيک
از مجموعه مقالات برگزیده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: عليرضا باقريان

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید