حل مسا له در مدار قرار گيري واحد هاي نيرو


حل مسا له در مدار قرار گيري واحد هاي نيرو
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: كامران ترابي


دیدگاهتان را بنویسید