امروز برابر است با :4 اردیبهشت 1403

حل مسا له در مدار قرار گيري واحد هاي نيرو

حل مسا له در مدار قرار گيري واحد هاي نيرو
از مجموعه مقالات پوستري برگزیده شده در هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران – کرمان – شهریور 1384

Papers of 8th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2005 – Kerman
محقق: كامران ترابي

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید