امروز برابر است با :29 اردیبهشت 1403

حل مسئله درمدارقرارگرفتن واحدها توسط الگوریتم مورچگان اصلاح شده بادرنظرگرفتن قیودامنیت

Title: حل مسئله درمدارقرارگرفتن واحدها توسط الگوریتم مورچگان اصلاح شده بادرنظرگرفتن قیودامنیت
Authors: Seyyed Abbas Taher سیدعباس طاهر Ahmad Ali Babaee احمد علی بابایی Mehdi Nikzad مهدی نیک زاد
Organization: دانشگاه کاشان Kashan University
Keywords: الگوریتم بهینه سازی مورچگان بهینه سازی تابع امنیت در مدار قرار گرفتن واحدها

PSC 2007
22nd International Power System Conference – 19-21 November, 2007
Tehran – Iran
Technical Sessions: Planning and System Studies

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید