امروز برابر است با :31 اردیبهشت 1403

حفاظت کاتدی Cathodic Protection

حفاظت کاتدی Cathodic Protection
از مجموعه مقالات برگزیده شده در نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران-دانشگاه تهران – شهریور 1385

Papers of 9th Iranian Student Conference on Electrical Engineering – 2006 – Tehran

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید