امروز برابر است با :5 اردیبهشت 1403

حفاظت ضد جزيره اي شبکه هاي توزيع داراي منابع فتوولتائيک به روش انحراف فرکانس فعال

از مجموعه مقالات برگزیده اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت ایران ، آذرماه 1385 ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

The Second Power Systems Protection & Control Conference (PSPC).
Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran.
7-9th Jun. 2008

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید