امروز برابر است با :8 خرداد 1402

حرارت سنج که با کامپيوتر کارمي کند

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید