حرارت سنج


حرارت سنج که با کامپيوتر کارمي کند


دیدگاهتان را بنویسید